TÜBİTAK Proje Destekleri Eğitimi

Kıymetli Akademisyen ve Araştırmacılarımız, 

TÜBİTAK proje destekleri konusunda son gelişmeler ile destek türleri ve miktarları hakkında bilgilendirme yapmak maksadıyla Ek'li listede belirtilen yer ve saatlerde Üniversitemiz Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında eğitimler icra edilecektir. Eğitim programlarına özellikle Yrd.Doç. ve Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanların katılımı önem arz etmektedir.
Eğitimler, Proje Destek Ofisi Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Ahmet BARBAK tarafından verilecektir.
Bilgilerinizi ve katılımınızı arz/rica ederim.

Yrd.Doç.Dr. Ahmet BARBAK 
Proje Destek Ofisi Koordinatörü

Diğer DUYURULAR

Tüm Duyurular
Başa Dön